תקנון

תקנון אתר 
ron-meidan.co.il

1.      שלום וברוכים הבאים לאתר "רון מידן – פתרונות קריאה" (להלן: "האתר").
2.      האתר מופעל ומנוהל על ידי בית העסק "רון מידן", שהנו קליניקה לבדיקה ואבחון האספקטים הויזואליים של קשיי קריאה, וכן אספקטים ראייתים של מצבים אשר אינם ניתנים לפתרון מלא על ידי משקפיים רגילים, הממוקמת ברח´ברודצקי 43, תל אביב (להלן: "אנו" או "בעל האתר").
3.      האתר, הפועל תחת שם המתחם http://ron-meidan.co.il, מאגד בו מידע מגוון ורלוונטי עובר הגולשים באתר (להלן: "המשתמש/ים") בנושאי אופטיקה וקשיים בקריאה והקשר בין אלה, וכן פתרונות אופטיים לאבחון ושיפור של יכולת הקריאה המוצעים על ידי בעל האתר. כמו כן, מאפשר האתר להשאיר פרטים לצורך קביעת בדיקת אבחון או בקשה לפרטים נוספים.
4.      להלן, תוכלו למצוא את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש ברחבי האתר והוא מחייב את כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש. אנא הקפידו לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.
5.      המשך גלישה באתר או ביצוע כל פעולה באמצעות האתר מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה. לתשומת לבכם, עשיית פעולה בניגוד לאמור בתקנון האתר עלולה לגרור נקיטה בצעדים משפטיים או אחרים.
6.      האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה ואנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. תאריך עדכון התקנון מופיע בתחתית התקנון.
7.      מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
8.      במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי בעל האתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד "צור קשר" ונשמח להשיב.

א. השימוש באתר 
9.      האתר כולל מידע אודות פתרונות אופטיים לשיפור הקריאה וכן דרכי יצירת קשר לקבלת מידע נוסף או לקביעת אבחון.
10.  השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר. ככל וברשותכם עסק וברצונכם לשתף עמנו פעולה או לפרסם באתר בצורה כלשהי, תוכלו לפנות אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
11.  כל שימוש מסחרי או עסקי, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלה, ויגרור נקיטה מיידית בהליכים משפטיים. 
12.  חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
13.  האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

ב. העדר אחריות 
14.  האתר מאגד בו, בין היתר, מידע, המלצות, הצעות, הנחיות, טיפים, מידע והסברים רבים בנושאי אופטיקה ושיפור הקריאה באמצעות פתרונות אופטיים. תכנים אלה מתפרסמים באתר כשירות למשתמשי האתר בלבד.
15. מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ רפואי או אופטי או מקצועי או תחליף לייעוץ ו/או בדיקה ו/או אבחון בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה רפואית או מקצועית ובפרט בנושא קשיים בקריאה ו/או בראייה ו/או דרכים לפתרונם.
16.  כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בזהירות מתאימה בהתאם למצבו הרפואי ובכל ספק, ולו הקל שבקלים, להימנע מעשיית כל פעולה העלולה לסכן את מצבו הרפואי ולהיוועץ עם רופא או גורם מקצועי. במידה ואחד מהתכנים המופיעים באתר סותר או נוגד כל הנחייה או עצה רפואית כלשהי שנתקבלה מאת רופא מטפל, יש לנהוג לפי ההנחיה או העצה הרפואית.
17.  האתר ו/או בעל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.
18.  השימוש באתר הנו AS IS. בעל האתר איננו מתחייב כי כל המערכות באתר יפעלו בצורה תקינה או כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואין משמעו כי בעל האתר ו/או מי מטעמו ממליץ או מעודד השימוש באתר המקושר. בעל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.
19.  בעל האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע משתמשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
20.  האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
21.  בעל האתר איננו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי בעל האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בעלת האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.

ג. קביעת תור לבדיקה
22.  במידה ותבקשו כי נציגי בעל האתר יחזרו אליכם לצורך קבלת פרטים נוספים או לצורך קביעת הבדיקה לאבחון, תתבקשו למסור מספר פרטים כגון שמכם, טלפון ודוא"ל, זאת באמצעות טופס ייעודי.
23.  עם קבלת הפרטים, אחד מנציגי האתר יחזרו אליכם. מובהר כי אבחון, ככל שיינתן, יעשה במסגרת בדיקה פיזית בקליניקה, זאת לאחר תשאול ובירור נרחב, ולא באמצעות שיחת טלפון/ אמצעים אחרים.
24.  מידע, ככל ויינתן, במסגרת הטלפון, הינו מידע חלקי בלבד ואין להסתמך עליו. רק בדיקה ואבחון במסגרת הקליניקה תעניק לכם את המענה האופטי המיטבי.
25.  לתשומת לבכם, הבודק אינו רופא והבדיקה איננה בדיקה רפואית. האביזרים האופטיים אינם אביזר רפואי ואינם תחליף לטיפול רפואי.
26.  יתקבלו לבדיקה רק אלו שנבדקו בעבר על ידי רופא עיניים.
27.  האבחון אינו דידקטי או פסיכו-דידקטי.  

ד. הגנת הפרטיות ושימוש במידע 

28.  להלן, תוכלו ללמוד על מדיניות הפרטיות שלנו וכיצד אנו עושים שימוש במידע הנמסר לנו:
28.1.    המידע הנאסף על ידינו:

  • בעת הפנייה לאתר לשם קבלת פרטים נוספים או לשם קביעת בדיקת אבחון, הנכם נדרשים למסור פרטי התקשרות אישיים. כמו כן אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. מידע זה עשוי לכלול בין היתר כתובת IP, תאריך ושעת הביקור באתר, הדפדפן בהם אתם משתמשים, מידע על מערכת ההפעלה של המחשב שלכם ועוד. אנו עשויים גם לאסוף מידע אודות העמודים שהוצגו לכם.
  • הפרטים והמידע האמורים נשמרים במאגר המידע של האתר.
  • ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies) ואמצעים דומים אחרים, שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

28.2.    השימוש במידע:

  • עם מסירת פרטים לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או בהרשאתו, יהיו רשאים לפנות אליכם, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לכם חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור בעל האתר כי המשתמשים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמשים הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לבעל אתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.
  • האתר ו/או מי מטעמו לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או בהתאם לכל צו שיפוטי.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

28.3.    אפשרויות המשתמשים:

  • האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.
  • במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

ה. קניין רוחני 
29.  זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.
30.  אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעל האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של בעל האתר.

ו. יצירת קשר 
31.  במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
32.  תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר".

ז. שונות 

33.  האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
34.  מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
35.  מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.36.
36.  לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

עדכון אחרון 18.09.17